Kontaktside for Ravnanger Brass

E-mail:

post@ravnangerbrass.no                   (Rune Nilsen, Leder Ravnanger Brass)

leder@ravnangerbrass.no                  (Rune Nilsen, Leder Ravnanger Brass)

kasserer@ravnangerbrass.no             (Cathrin G Nilsen, Kasserer)

Info@ravnangerbrass.no                    (Øyvind Thorgrimsen-Stensvold, sekretær)

musikkfestival@ravnangerbrass.no     (Helge Mucha, Leder Ravnanger Musikkfestival (tidligere Vårspretten)

preben@ravnangerbrass.no                (Preben Johansen, Musikalsk ansvarlig, dirigent Hovedkorpset)

arrangement@ravnangerbrass.no       (Kari-Anne Stikholmen, Leder arr. komite)

inkludering@ravnangerbrass.no         (Inkluderingsansvarlig i Ravnanger Brass)

 

 

hanoy@ravnangerbrass.no                 (Mette Ulevik, Leder Hanøy skolekorps)

haugland@ravnangerbrass.no            (Mette Ingebrigtsen, Leder, Haugland skole Musikkorps)

tveit@ravnangerbrass.no                   (Trine Andreassen, Leder Tveit skolekorps)

davanger@ravnagerbrass.no              (Kari Liljebäck, Leder Davanger skolekorps)

 

Postadresse:

Ravnanger Brass, Postboks 116, 5327 Hauglandshella

 

Besøkadresse:

Adresse til Ravnanger Ungdomsskole og Grendahus: 

Rindadalsvegen 37, 5310 HAUGLANDSHELLA

Finn frem til Ravnanger ungdomskole og Grendahus, der vi har øvelsene våre, ved hjelp av Google maps

 

Bankforbindelse:

Sparebanken Vest 3624.53.56670

 

Organisasjonsnummer:

Ravnanger Brass: 996 129 861

 

Davanger: 988 714 437

Hanøy:      993 991 740

Haugland:  994 498 304

Tveit:        994 665 561