Medlemssider

Skolebruksplan 2013-2030
Utvalg for oppvekst og levekår vedtok i møte den 6.2.2013 å legge Skolebruksplan 2013 - 2030 ut til offentlig høring.
Felleskorpset Askøy har valgt å sende inn ett høringsinnspill. 
Skolebruksplanen 2013-2040 kan du finne her:   Skolebrukssplan 2013-2030
Vårt innspill kan du lese her: Høringsinnspill Skolebruksplan 2013-2030 

 

 

 

 

 

Fotoalbum Ravnanger Brasse

Oppdater med bilder fra høsten 2009

Noen bilder fra "på sparket konsert" + øvelse januar 2010