Om Ravnanger Brass

 

Ravnanger Brass holder til på Ravnanger - midt på Askøy. Korpset rekrutterer sine medlemmer fra barneskolene i bygdene rundt Ravnanger Ungdomsskole og har faste øvelser på Ravnanger Ungdomsskole hver mandag og torsdag. 

 

Bakgrunn:

Felleskorpset HHT ble stiftet i 1989. I 2010 skiftet vi navn til Felleskorpset Askøy. I 2018 skiftet vi navn fra Felleskorpset Askøy til Ravnanger Brass. I 2018 ble Ravnanger Brass inlemmet som et eget og selvstendig korps i NMF.

I første halvdel av 90-årene ble det opprettet et eget Juniorkorps. I i 2003 ble det startet eget Aspirantkorps og i 2015 ble småblåserene opprettet.

Ravnanger Brass samarbeider med skolekorpsene Hanøy, Haugland, Tveit og Davanger på junior og aspirantkorps nivå.

Entusiastiske og engasjerte dirigenter har vært viktig for korpset. I denne sammenhengen har Jarle Kleiven bidratt med svært mye både i tanker, ord og handlinger. Jarle Kleiven var  korpset faste dirigent i over 28 år. I 2011 fikk han prisen som årets dirigent under NM for skolekorps. Korpsets faste dirigent fra høsten 2017 er Preben Johansen.

Ravnanger Brass har hatt mange musikalske triumfer i løpet at disse årene med samarbeid. Korpset har bl.a. deltatt flere ganger i NM for skolekorps samt andre mer lokale konkurranser hvor de har hevdet seg godt. Siden 2009 har Ravnanger Brass spilt i 1. divisjon. 

Ravnanger Brass er arrangør av skolekorps konkurranse Ravnanger Musikkfestival (tidligere Vårspretten). Dette har etter hvert blitt et meget anerkjent arrangement som har deltakere både fra Sogn og Fjordane og hele  Hordaland. “Ravnanger Musikkfestival” er et godt bevis på de positive ringvirkninger dette samarbeidet har gitt for andre korps i regionen.

Målet fremover for Ravnanger Brass er enkelt sagt: "å utvikle musikanter til et inkluderende nasjonalt 1.divisjonskorps, som trives og er positivt engasjert musikalsk og sosialt". Aktiviteter på alle nivå blant foreldre og musikanter skal bidra i denne retning. Kontinuitet er "limet" for å utvikle organisasjonen inn i en moderne fremtid.